Pha vào cua thất bại của tài xế khiến xe tải lao vào ven đường, bẻ ngoặt đầu xe 0 độ