Pha đá phản lưới nhà có lẽ là đẹp nhất trong lịch sử