Chó phá chuồng sắt, cứu đồng loại khỏi phòng khám thú y