Tại sao chìa khoá ‘vạn năng’ có thể mở nhiều ổ khoá khác nhau?