Cách thoát hiểm bằng dây khi cháy trên chung cư cao tầng

Không được sử dụng thang máy mà dùng khăn ướt trùm lên mặt cúi khom đi ra cầu thang bộ; gọi điện thoại 114; tuyệt đối không nhảy từ tầng cao nếu không có hướng dẫn của cứu hộ.