Miếng nhựa có thể "bò" như sâu khi được chiếu bằng ánh sáng cực tím