Nhiệt độ trong ôtô ngày nắng nóng nguy hiểm như thế nào?