Nhà máy sản xuất máy bay 'khủng' nhất thế giới có thể chứa trọn cả công viên giải trí Disneyland