Người phụ nữ Mỹ thổi sáo trong lúc được bác sĩ phẫu thuật não