Người lớn, trẻ con liều chết, đua nhau vây sát cơn lốc xoáy 'ma quái'