Người đẹp 'hồn nhiên' dừng xe giữa đường nghe điện thoại