Người đàn ông uống hết cốc bia bằng mũi trong 15 giây