Ngày sinh nhật, Coutinho bị đồng đội' chơi khăm' trên sân tập