Mixer in Minecraft 1.2.5 beta

Minecraft đã mang tính năng broadcast của Mixer vào phiên bản Minecraft 1.2.5 beta cho Android và Windows 10, giúp các game thủ có trải nghiệm phát sóng trực tiếp tuyệt vời hơn.