Máy bay phải dừng trên đường băng vì bị cá sấu chặn đầu