Máy bay bị 3 tia sét chập 1, đánh cùng lúc trên bầu trời