Mạo hiểm đi giầy cao gót trên dây ở độ cao 1.400 mét