Lốp ô tô lao từ ngoài đường đập trúng người trong nhà