Kinh ngạc cảnh dùng búa nhỏ “chẻ đôi” tảng đá khổng lồ trong tích tắc