Kinh hãi sóng, gió quật đổ nhiều tòa nhà HongKong do bão Mangthut