Khủng long 'nghịch dại' nhảy vào chuồng trêu cá sấu