Khả năng phi thường của con người và những tình huống khó đỡ