Chụp màn hình toàn bộ website mở trên Opera

Opera có tích hợp sẵn nút chụp màn hình, cho phép người chơi chụp màn hình với nhiều chế độ khác nhau.