Istrolid Beta Trailer

Istrolid là game chiến thuật cho phép bạn thiết kế phi thuyền không gian độc đáo của riêng mình từ một số lượng lớn các thành phần để phù hợp với chiến lược và phong cách chơi. Sau đó tham gia vào những trận chiến đầy căng thẳng để bảo vệ lãnh thổ.