iQB Magic Test 8.0 - Hỗ trợ kiểm tra trực tuyến

iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Cho phép làm việc với cả File Test và File Quiz của Ngân hàng đề thông minh iQB.