Introduce AtHome Camera - Biến điện thoại thành camera giám sát

AtHome Camera for Android là ứng dụng thú vị giúp biến điện thoại của bạn trở thành một hệ thống giám sát toàn bộ ngôi nhà bằng video rất hiệu quả. AtHome Camera chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 2.3.3 trở lên và hiện đã hỗ trợ cho tất cả các nền tảng, bao gồm cả PC lẫn di động.