Security Master

Security Master cho Android (tên cũ là CM Security) đã được nâng cấp mới hoàn toàn chức năng bảo mật chống virus và VPN chuyên nghiệp. Nó không chỉ bảo vệ điện thoại mà còn cả tính riêng tư của người dùng.