Hướng dẫn xuất file Powerpoint thành video trên Microsoft Office

Sau khi thực hiện xong 1 slide show trên Powerpoint bạn muốn biến nó thành 1 đoạn video để có thể mở bất cứ lúc nào thay vì phải cài đặt phần mềm đọc Powerpoint? Rất đơn giản, chúng ta có thể xuất file Powerpoint dưới dạng video rất dễ dàng ngay trên phần mềm Microsoft Powerpoint và hay WPS Office.