Hướng dẫn tìm kiếm chi tiết ảnh với Google trên điện thoại

Công cụ tìm kiếm #Google đã liên tục cập nhật phương thức tìm kiếm tốt nhất cho người dùng, đặc biệt Google Photo đã hiện nay còn giúp bạn tìm kiếm chi tiết từng đối tượng nhỏ trên hình ảnh. Cách tìm kiếm đối tượng cụ thể trên hình ảnh hiện tại chỉ hỗ trợ mobile, bên cạnh Google hình ảnh thì công cụ tìm kiếm nổi tiếng #Bing cũng đã có tính năng tìm kiếm chi tiết về đối tượng ảnh cụ thể mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây