Hướng dẫn tắt tính năng làm giảm hiệu năng iPhone khi pin chai của Apple