Hướng dẫn tạo nhóm chat cộng đồng Viber trên mobile

Với công bố cộng đồng Viber sẽ hỗ trợ 1 tỷ thành viên, Viber đã vượt qua tất cả các đối thủ OTT khác về số lượng người cùng tham gia 1 nhóm chat. Hiện nay các ứng dụng nhắn tin miễn phí khác như WhatsApp, Zalo chỉ cho phép tối đa từ 250 đến 300 thành viên, tuy rằng chưa có nhóm chat nào có thể đạt số lượng thành viên đông đến như vậy nhưng Viber muốn nhấn mạnh rằng số lượng thành viên trong 1 nhóm chat sẽ không bị giới hạn số lượng.