Hướng dẫn tăng tốc khởi động Windows bằng Fast Startup

Fast Startup là 1 tính năng có sẵn trên Windows 10, tuy nhiên tính năng này đang được để ẩn. Chính vì vậy để sử dụng tính năng Fast Startup sẽ giúp quá trình khởi động sẽ được tăng tốc 1 cách rất nhanh chóng.