Hướng dẫn sử dụng PivotTable để phân tích dữ liệu Excel

Với những người làm công tác kế toán chắc hẳn đều biết PivotTable là công cụ Excel chuyên sử dụng để thống kê và xử lý dữ liệu trong các báo cáo, đặc biệt là các báo cáo dạng tổng hợp chứa nhiều dữ liệu.