Hướng dẫn quan sát Sao Hải Vương trên Solar System 3D Simulator

Sao Hải Vương là hành tinh thứ 8 xuất hiện trên hệ mặt trời và cũng là hành tinh có khoảng cách với mặt trời xa nhất. Sao Hải Vương có một hệ thống vành đai mờ và rời rạc, Sao Hải Vương là 1 hành tinh khí khổng lồ. Khoảng cách trung bình giữa Sao Hải Vương và Mặt Trời là 4,5 tỷ km và Sao Hải Vương không thể quan sát bằng mắt thường được.