Hướng dẫn Phần mềm CRMVIET - Gửi Email marketing - Gửi Email Marketing

Email Marketing trên CRMVIET là một trong những tính năng lần đầu tiên ở các phần mềm CRM Việt Nam, khi kết nối với những tính năng chuẩn thế giới của Mailchimp - Nhà cung cấp Email marketing hàng đầu thế giới.