Hướng dẫn Phần mềm CRMVIET - Hướng dẫn gửi tin nhắn sms hàng loạt - Hướng dẫn gửi tin nhắn sms hàng loạt

SMS Marketing đang là giải pháp marketing trực tiếp nhanh chóng nhất. Vì tỷ lệ mở tin nhắn rất cao lên tới hơn 90% đặc biệt với hình thức gửi tin nhắn Brandname.