Hướng dẫn bật mật khẩu 2 lớp tải game miễn phí trên Epic Games Store

Để tải game trên Epic Games Store bạn sẽ phải đăng nhập qua 2 lớp mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản người dùng. Dưới đây Download.vn sẽ hướng dẫn cách bạn bật mật khẩu 2 lớp để tải game GTA V miễn phí từ Epic Games Store.