Họ chính là những người đầu tiên trên thế giới câu được "Công chúa thủy tề" - Loài cá rô biển to nhất thế giới