Hồ bơi có một không hai trên thế giới - cần một lời giải thích