Hậu họa khủng khiếp khi ngồi ghế sau mà coi thường không thắt dây an toàn