Hàng trăm cá chình ngoi lên và mất hút dưới đáy biển