Hầm cổ đại đối phó hạn hán được mệnh danh 'cung điện chìm'