Hai xe "bỏ quên" cuộc đua vì "tìm thấy nhau" khiến tay đua tức điên