GoPro VR Player 360 degree video & photo player for Windows & Mac OS

GoPro VR Player cho Mac là phần mềm xem video và hình ảnh 360 độ hoàn hảo, chất lượng cao. Bên cạnh đó, GoPro VR Player cho Mac còn cho phép người dùng thêm hiệu ứng, tương tác và chọn phương pháp chiếu dễ dàng.