Cách ghim tin nhắn trong nhóm chat Viber - Ghim cuộc trò chuyện, ghim tin nhắn

Viber mới cho phép người dùng ghim tin nhắn quan trọng để các thành viên trong nhóm có thể đọc ngay, mà không phải tìm kiếm theo cách thủ công nữa. Tuy nhiên, bạn phải là Admin của nhóm mới có thể ghim cuộc trò chuyện lên đầu được.