Gần 50 tấn thép lá cán lìa đầu xe container

Xe container chở gần 50 tấn thép lá chạy với tốc độ cao, khi đến trạm thu phí đã thắng gấp. Theo quán tính, các tấm thép lá này lao về phía trước làm đứt lìa đầu xe container.