Faeria Launch Gameplay Trailer

Faeria cho iOS là game chiến thuật thẻ bài sở hữu đồ họa khá ma mị trên thiết bị iPad 3 trở lên. Faeria cho iOS là game thẻ bài có tính giải trí cao, phù hợp với dân văn phòng trải nghiệm sau ngày làm việc mệt mỏi.