Evo Explores - Official Release Trailer (iOS/Android/WP/Blackberry) - Game giải đố đánh lừa thị giác thú vị trên Android

Evo Explores sử dụng ảo ảnh quang học đánh lừa thị giác, thách thức trí tưởng tượng của người chơi để giải quyết các màn đố hóc búa và tìm đường đi cho nhà du hành vũ trụ Evo về đích.