Cách xoá file vừa nén bằng WinRAR

Thường thì với quá trình nén file, sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ thu được một file mới và đồng thời các file cũ cũng vẫn sẽ được giữ nguyên. Thực ra điều này là không cần thiết, bởi trong file nén các bạn vừa tạo đã có đủ các file cũ, lại gọn nhẹ hơn rất nhiều, và chúng ta hoàn toàn có thể xóa các file gốc cũ đi cho máy đỡ bị chiếm bộ nhớ bằng cách sử dụng WinRAR.