'Dựng tóc gáy' khi xe container suýt lật nghiêng đè bẹp xe con